حریم خصوصی کاربران

رعایت حریم شخصی کاربران برای کلینیکار بسیار با اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ کلینیکار از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات کلینیکار در سامانۀ کلینیکار ثبت می‌شود شرح داده شده است.

جمع آوری اطلاعات

اطلاعاتی که شما مستقیما در کلینیکار ثبت میکنید:

بخشی از اطلاعاتی که کلینیکار ذخیره میکند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمات، تماس با مرکز تماس و یا روشهای مشابه در سامانه ثبت میکنید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس و اطلاعاتی از این دست میباشد.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سرویس ذخیره می‌شود:

علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در سامانه ثبت میکنید، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از سرویس تولید میشود نیز در کلینیکار ذخیره خواهد شد.

این اطلاعات در زیر شرح داده شدهاند:

۱اطلاعات مکانی

هنگامی که شما از سرویس کلینیکار استفاده میکنید موقعیت مکانی شما ذخیره میشود.

۲تراکنشهای مالی

هنگامی که شما اعتبار حساب کاربری خود در کلینیکار را از طریق کارتهای بانکی افزایش میدهید، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در کلینیکار ثبت میشود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنشهای مالی از طریق سامانههای بانکی صورت میگیرد، کلینیکار در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارتهای بانکی هیچگونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارد.

نحوه استفاده از خدمات ​

کلینیکار ممکن است اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از نرمافزار موبایل و سایت کلینیکار را ثبت کند. از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده میشود.

اطلاعات مربوط به دستگاه مورد استفاده و شبکه اینترنت

کلینیکار ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که شما از طریق آن از سامانه استفاده میکنید (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال شما به اینترنت از جمله شبکه 3G، وایفای (WiFi) و غیره را ذخیره کند.

استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در کلینیکار ذخیره میشود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ کاربر راننده یا مسافر از سرویس کلینیکار به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به کلینیکار جهت استفاده و بهرهبرداری از اطلاعات فوق الاشعار به شرح زیر میباشد:

  • ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛
  • برقراری ارتباط بین متخصص و کاربر جهت تسهیل فرآیند سرویس دهی؛
  • ارتباط کلینیکار با کاربر جهت اطلاعرسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • شخصیسازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر؛
  • بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الاشعار برعهده کلینیکار می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر متخصص و یا کاربراعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشدمطالبه شود، کلینیکار موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.